Uusi Nordea.fi on täällä!

Uudistettu Nordea.fi julkaistiin viime yönä ja odottaa vierailuasi!

Sivustomme on saanut uuden ulkonäön ja sen navigointiominaisuuksia on kehitetty paremmiksi. Tuotetiedot löytyvät yhä sivustoltamme vanhaan, tuttuun tapaan. Haluamme myös tarjota asiakkaillemme enemmän neuvoja erilaisiin elämäntilanteisiin.

Kirjaudu helposti Verkkopankkiin

Verkkopankkiin pääset kirjautumaan helposti sivuston oikeasta yläkulmasta painamalla lukon kuvaa. Kirjautumispainike seuraa sinua jatkuvasti sivustolla.

Kiitos asiakkaillemme!

Asiakkaamme ovat osallistuneet sivustomme kehittämiseen käyttäjäryhmien ja käyttäjätestauksen avulla. Koko sivustomme uudistus perustuu haluumme löytää paras mahdollinen tapa palvella asiakkaitamme. 

Verkkopankki pysyy ennallaan

Sivuston uudistuminen ei vaikuta verkkopankkipalveluihimme. Verkkopankkimme niin henkilö- kuin yritysasiakaspuolella pysyvät ennallaan. 

Read More &#8594

Digipalveluita halutaan oppia käyttämään: Nordea järjestää satoja neuvontatilaisuuksia senioreille

Yhteiskunta digitalisoituu vauhdilla, ja senioreissa ja heidän läheisissään saattaa herätä kysymyksiä siitä, miten uusien palveluiden ja sovellusten käyttö sujuu. Nordean tavoitteena on auttaa seniorit digipalveluiden pariin. Vuonna 2018 Nordeassa panostetaankin erityisesti senioreiden digineuvontaan, ja pelkästään vuoden ensimmäisellä puoliskolla järjestetään toistasataa opastustapahtumaa eri puolilla Suomea.

”Pankkien lisäksi palvelut digitalisoituvat yhteiskunnan kaikilla alueilla. Esimerkiksi pankkitunnukset toimivat avaimena moniin eri palveluihin, kuten Kelaan ja Omakantaan. Pidämmekin tärkeänä huolehtia siitä, että mahdollisimman moni asiakkaistamme pystyisi omaksumaan arkea helpottavat digitaaliset pankkipalvelut ja näin löytämään palveluiden tarjoamat hyödyt”, sanoo Nordean liiketoimintajohtaja Sari Tempakka.

Pankkipalveluiden siirtyessä yhä enemmän verkkoon ja mobiiliin, digineuvonnan kysyntä ja tarve kasvavat voimakkaasti. Nordea järjestääkin tänä vuonna satoja digineuvontatilaisuuksia yhteistyössä seniorijärjestöjen kanssa. Opastusten vetäjinä toimivat Nordean digiasiantuntijat sekä joukko vanhusjärjestöjen vertaisvalmentajia. Pääkaupunkiseudun lisäksi liikkeelle on nyt lähdetty Joensuussa, Kuopiossa, Tampereella ja Turussa. Tavoitteena on tehdä opastuksia koko Suomessa.

”Meillä on se näkemys ja kokemus, että digipalveluiden käytöllä ei ole ikärajaa. Moni seniori haluaa innokkaasti oppia käyttämään esimerkiksi mobiililaitteita pankkiasioiden hoidossa, mutta kokee tarvitsevansa tukea alkuun pääsemisessä. Opastamme käytössä aina tarvittaessa henkilökohtaisesti, ja digineuvonta onkin osa kaikkien asiakaspalvelijoidemme arkea. On mahtavaa nähdä aito ilo ja innostus, kun asiakkaat oppivat käyttämään omaa arkeaan helpottavia palveluita ”, Tempakkasanoo.

Seniorit huomioidaan palveluiden kehitystyössä

Pankkipalveluiden digitalisaation kiihtyessä Nordeassa on pidetty tärkeänä ottaa asiakkaat huomioon kehitystyössä.

”Asiakkaamme odottavat entistä helpompia ja nopeampia palveluita ja haluamme olla niitä heille tarjoamassa. Palvelumme tehdään toki lähtökohtaisesti helppokäyttöisiksi ja turvallisiksi, mutta lopputulos on aina parempi, kun mukaan saadaan koko käyttäjäkunnan asiantuntemus, myös senioreiden. Esimerkiksi mobiililaitteissa toimivan tunnuslukusovelluksemme sijaan on mahdollista hankkia tunnuslukulaite. Tuomme myös tänä keväänä saataville Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyössä kehitetyn puhuvan tunnuslukulaitteen”, Tempakka kuvailee.

Yli 60 prosenttia Nordean yli 65-vuotiaista asiakkaista käyttää nykyään sekä verkkopankkia että maksukorttia, ja lähes 90 prosenttia jompaakumpaa näistä.

Lisätietoja:
Sari Tempakka, liiketoimintajohtaja, Nordea, 050 432 9839, sari.tempakka@nordea.com 
Satu Malkamäki, lehdistöpäällikkö, Nordea, 050 448 1182, satu.malkamaki@nordea.com

Read More &#8594

Seniorer vill lära sig att använda digitala tjänster: Nordea ordnar ett hundratal rådgivningstillfällen för i Finland

Samhället digitaliseras med fart och seniorer och deras anhöriga kan fråga sig hur de nya tjänsterna och apparna fungerar. Nordea har som mål att hjälpa seniorer att komma igång med att använda de digitala tjänsterna.År 2018 satsar Nordea på att introducera de digitala tjänsterna i synnerhet för seniorer, och redan under det första halvåret ordnas över hundra rådgivningsträffar runt om i Finland.

– Förutom banktjänsterna digitaliseras tjänsterna på alla andra samhällsområden. Till exempel bankkoderna ger tillgång till många olika tjänster, såsom FPA och Mina Kanta-sidor. Därför är det viktigt att se till att så många kunder som möjligt lär sig använda de digitala banktjänsterna som gör vardagliga ärenden lättare, säger Nordeas affärschef Sari Tempakka.

Då banktjänsterna i allt högre grad flyttar till nätet och mobilen ökar efterfrågan på och behovet av introduktion till de digitala tjänsterna kraftigt. Därför ordnar Nordea i samarbete med föreningar för seniorer i år ett hundratal träffar där seniorer får råd om digitala tjänster. Digiträffarna leds av Nordeas digiexperter samt stödpersoner från föreningarna för seniorer. Förutom i huvudstadsregionen ska träffar också ordnas i Joensuu, Kuopio, Tammerfors och Åbo. Målet är att ordna digiträffar i hela Finland.

– Enligt vår syn och erfarenhet finns det ingen åldersgräns för att använda digitala tjänster. Många seniorer är ivriga på att lära sig nytt – t.ex. att använda mobila enheter för att sköta bankärenden – men upplever att de behöver hjälp för att komma igång. Vid behov ger vi alltid personlig handledning, och rådgivning i användningen av de digitala tjänsterna är en del av alla våra rådgivares vardag. Det är fantastiskt att se hur glada och ivriga kunderna blir då de lär sig att använda tjänster som underlättar deras vardag, säger Tempakka.

Seniorerna beaktas då tjänsterna utvecklas

Då digitaliseringen av banktjänsterna framskrider har man på Nordea ansett att det är viktigt att ta hänsyn till kunderna i utvecklingsarbetet.

– Våra kunder förväntar sig allt enklare och snabbare tjänster, och vi vill också kunna erbjuda dem sådana. Utgångspunkten för våra tjänster är att de ska vara säkra och lätta att använda, och slutresultatet är alltid bättre då vi får med expertisen från alla våra användare, också seniorerna. Kunderna har exempelvis möjlighet att skaffa en kodkalkylator istället för vår kodapp för mobila enheter. I vår lanserar vi en talande kodkalkylator som vi utvecklat i samarbete med Synskadades förbund, berättar Tempakka.

Över 60 procent av de Nordeakunder som är över 65 år gamla använder i dagsläget både nätbanken och betalkort och närmare 90 procent någondera av dessa två.

Ytterligare information: 
Sari Tempakka, affärschef, Nordea, 050 432 9839, sari.tempakka@nordea.com
Satu Malkamäki, presschef, Nordea, 050 448 1182, satu.malkamaki@nordea.com 

Read More &#8594