Talvilomalaisen turvallisuutta edistetään symbolein

Talvilomallaan voi törmätä turvallista liikkumista edistäviin symboleihin. Turvallisuutta ohjaavat symbolit ovat yleisiä etenkin laskettelukeskuksissa, joissa laskettelijan turvallisuutta edistetään kansainvälisillä turvallisuusmerkeillä. Talvilomalainen törmää turvallisuusmerkkeihin myös kaupungeissa, eikä lentokentillä niiltä voi välttyä.

Read More &#8594

Nordeas bankkoder fungerar inte söndag 18.2 kl. 01.00–10.00

På grund av tekniska uppdateringsarbeten fungerar Nordeas bankkoder inte på söndag 18.2 kl. 01.00–10.00.

I praktiken betyder detta att kunderna inte kan identifiera sig och logga in på Nordeas och andra tjänsteleverantörers (t.ex. FPA) tjänster under den här tiden med Nordeas bankkoder.

Nordeas kort fungerar normalt under uppdateringen. 

Under avbrottet kan Nordeas kunder inte identifiera sig eller använda följande tjänster:

 • Nätbanken för privatkunder
 • Mobilbanken för privatkunder
 • Appen Siirto
 • Företagets Classic-nätbank
 • Företagets nätbank (Corporate Netbank)
 • Mobilbanken för företag
 • E-betalning
 • E-identifiering

Vi beklagar eventuella besvär detta kan orsaka kunderna. Vi informerar om avbrottet och när det upphör på vår webbplats, i sociala medier och våra tjänster som kräver identifiering såsom nät- och mobilbanken.

Read More &#8594

Nordea’s access codes will not work on Sunday 18 February from 01.00 a.m. until 10.00 a.m.

Nordea’s access codes cannot be used on 18 February from 01.00 a.m. until 10.00 a.m. due to technical maintenance.

In practice, this means that during the aforementioned period customers will not be able to identify themselves or log in to Nordea’s or other service providers’ (such as Kela’s) services with Nordea’s access codes.

Nordea cards will function as normal during the maintenance break. 

During the break, Nordea’s customers will not be able to identify themselves or use the following Nordea’s services:

 • Personal customers’ Netbank
 • Personal customers’ Mobile Bank
 • Siirto app
 • Corporate Classic Netbank
 • Corporate Netbank
 • Corporate Mobile Bank
 • E-payment
 • E-identification

In addition, customers will not be able to identify themselves while calling either Nordea Customer Service (tel 0200 70 000) or Nordea Business Centre (tel 0200 26262), so these telephone services will be limited during the break.

We apologise for any inconvenience to our customers. We will inform our customers of the service break and its termination on our website, in social media and in our services requiring identification, such as Netbank and Mobile Bank.

Read More &#8594

Nordean pankkitunnusten käytössä huoltokatko sunnuntaina 18.2. kello 01.00-10.00

Nordean pankkitunnusten käytössä on huoltokatko sunnuntaina 18.2. Katko alkaa aamuyöllä kello 01.00 ja sen arvioitu päättymisaika on kello 10.00. 

Huoltotyön aikana asiakkaat eivät voi tunnistautua ja kirjautua Nordean palveluihin, eivätkä myöskään muiden palveluntarjoajien (esim. Kela) palveluihin Nordean pankkitunnuksilla. 

Nordean kortit toimivat tuon ajan normaalisti. 

Katkon aikana Nordean asiakkaat eivät voi tunnistautua ja käyttää seuraavia Nordean palveluita:

 • henkilöasiakkaiden verkkopankki
 • henkilöasiakkaiden mobiilipankki
 • Siirto-sovellus
 • yrityksen Classic-verkkopankki
 • yrityksen verkkopankki (Corporate Netbank)
 • yritysten mobiilipankki
 • e-maksu
 • e-tunniste

Lisäksi asiakkaat eivät voi tunnistautua soittaessaan Nordea 24/7-asiakaspalveluun (0200 300) tai Nordea Business Centreen (0200 2121), joten kyseisissä puhelinpalveluissa pystytään palvelemaan rajoitetusti katkon aikana.

Pahoittelemme asiakkaille tästä aiheutuvaa haittaa. Tiedotamme katkosta ja sen päättymisestä verkkosivuillamme, sosiaalisessa mediassa ja tunnistautumista vaativissa palveluissamme, kuten verkko- ja mobiilipankissa.

Read More &#8594

Nordea Pankin Maataloussäätiöltä 28 stipendiä

Nordea Pankin Maataloussäätiö jakoi 28 stipendiä maa- ja metsätalouden sekä niihin läheisesti liittyvien alojen korkeakouluopiskelijoille. Stipendien yhteisarvo on 14 500 euroa.

Helsingin yliopiston Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan Taloustieteen laitoksen vuoden 2018 parhaan maisterintutkielman stipendillä palkittiin Johanna Kangas työstään ”Economic insights in ecological compensations: market analysis with an empirical applications to the Finnish economy”.

Lisäksi Säätiö palkitsi kolme muuta Taloustieteen laitoksen maisterintutkielmaa, jotka olivat:

 • Kai Mathias työstään ”Aina vieraita? Nuorten maahanmuuttajataustaisten miesten jännitteiden kuluttajaakkulturaatio”
 • Juho Valtiala työstään “Examining Market Power in the Finnish Dairly Chain”
 • Minna Lehtola työstään ”Ympäristömyönteiset ruokapolitiikat henkilöstöravintoloissa: asiakkaiden asenteet ja tiedot”

Valmisteilla olevan opinnäytetyön stipendi jaettiin

 • Juho Kuismalle työstään ”Peltotöiden ulkoistaminen suomalaisilla kotieläintiloilla-viljelijän näkökulma”
 • Anna Varpulalle työstään ”Volatility of S&P GSCI Agriculture index, S&P GSCI All Cattle Index, S&P GSCI Energy Index and S&P GSCI Industrial Metals Index ”
 • Johannes Piipposelle työstään ”Meat demand analysis in Finland”

Hyvän opintomenestyksen perusteella myönnettiin seuraavat 21 stipendiä:

Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekunta:

Sofie Schubert, Siiri Kuusjärvi, Hanna Sirén, Matti Saarni, Viivi Akkanen, Emma-Riikka Kero, Mia Koivistoinen, Hannu Torvinen, Juho Perävainio, Mette Sainio, Lauri Lehtilä, Mika Vahtila, Elliroosa Raittinen, Florencia Franzini

Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta:

Mira Kärnä, Lotta Alanne, Anna-Maija Naapi, Paula Ahola, Minna Hallipelto

Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta:

Sauli Kortetjärvi, Pekka Manninen

Maataloussäätiö jakaa vuosittain stipendejä maa- ja metsätalouden korkea- ja ammattikorkeakouluopiskelijoille.

Nordea Pankin Maataloussäätiö syntyi vuonna 1931 silloisen Maatalous-Osake-Pankin toimesta. Säätiön puheenjohtajana toimii Helsingin yliopiston rehtori Jukka Kola.

Lisätietoja:

Timo Kalliomäki, säätiön asiamies, 040-8262002

Satu Malkamäki, lehdistöpäällikkö, (09) 4245 1006

Read More &#8594