Nordea julkaisee esitteen ehdotuksesta, jonka mukaan kotipaikka siirretään pankkiunioniin ja Nordea Bank AB sulautuu Nordea Holding Oyj:hin

Nordea julkaisee esitteen, joka koskee Nordea Bank AB:n (publ) (Nordea Ruotsi) ehdotettua sulautumista Nordea Holding Oyj:hin (Nordea Suomi) ja Nordea Suomen osakkeiden listausta sen jälkeen.

Nordea Ruotsin hallitus päätti 6.9.2017 käynnistää Nordea-konsernin emoyhtiön kotipaikan siirron Ruotsista Suomeen, joka on pankkiunionin jäsen. Kotipaikan siirron ehdotetaan tapahtuvan rajat ylittävänä käänteisenä absorptiosulautumisena. Nordea Ruotsin osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena yhden Nordea Suomen osakkeen jokaista sellaista Nordea Ruotsin osaketta kohden, jonka he omistavat sinä päivänä, kun sulautumisen täytäntöönpano rekisteröidään Suomen kaupparekisteriin. Nordea Suomen osakkeet on tarkoitus listata Nasdaq Helsingin, Nasdaq Tukholman ja Nasdaq Kööpenhaminan päälistoilla sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen. Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt Nordea Suomen esitteen, joka koskee ehdotettua sulautumista ja sulautumisvastikkeena saatujen Nordea Suomen osakkeiden listausta sen jälkeen.

Nordea odottaa kotipaikan siirron pankkiunioniin tuovan vakausmaksuihin, talletussuojiin ja muihin siirtymävaikutuksiin liittyvät nettonykyarvoltaan yhteensä noin 0,9 – 1,2 miljardin euron säästöt (laskelma ei sisällä yritysveroihin eikä vakavaraisuusvaatimuksiin kohdistuvia mahdollisia vaikutuksia) verrattuna siihen, että kotipaikka jäisi Ruotsiin. Arvio on tämänhetkisten taloudellisten tietojen perusteella muuttunut hieman Nordean 14.12.2017 ilmoittamista nettonykyarvoltaan noin 1,1 – 1,3 miljardin euron säästöistä. Se voi muuttua edelleen positiiviseen tai negatiiviseen suuntaan sekä pankin taseen että ulkoisen toimintaympäristön muutosten perusteella. Ero johtuu pääasiassa tarkennetuista laskelmista, jotka liittyvät pankin taseeseen vähennysten jälkeen. Niiden mukaan vakausmaksujen ja huonommalla etuoikeudella olevien velkojen korkovähennysten odotettu positiivinen vaikutus nettonykyarvoon pienenee. Nettonykyarvoa koskevat arviot voivat muuttua ja ne perustuvat lukuisiin oletuksiin ja arvioihin. Jos nämä oletukset ja arviot muuttuvat, muutos saattaa vaikuttaa kotipaikan siirrosta odotettuihin hyötyihin.

Esite on annettu tiedoksi asianomaisille finanssivalvontaviranomaisille Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Isossa-Britanniassa, Ranskassa ja Espanjassa. Suomen-, ruotsin-, tanskan-, norjan-, ranskan- ja espanjankieliset käännökset esitteen tiivistelmästä sisältyvät esitteeseen liitteinä. Lisäksi ne julkaistaan erikseen Nordean verkkosivuilla osoitteessa www.nordea.com.

Esite on saatavilla osoitteesta www.nordea.com tästä päivästä lähtien ja arviolta 19.2. lähtien Nordea Suomen päätoimipaikasta osoitteesta Aleksis Kiven katu 7, FI-00020 Nordea, Helsinki, ja Nasdaq Helsingin vastaanotosta osoitteesta Fabianinkatu 14, FI-00100 Helsinki, sekä Nordean päätoimipaikasta osoitteesta Smålandsgatan 17, SE-105 71 Stockholm, Sweden.
   

Lisätietoja:
Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 72 235 05 15
Satu Malkamäki, konserniviestintä, 09 4245 1006
   

Tärkeitä tietoja

Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja on hankittava tiedot näistä rajoituksista ja noudatettava niitä. Tätä tiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai käytettäväksi minkään henkilön tai tahon toimesta maassa tai alueella, jossa tällainen levittäminen, julkistaminen tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan rekisteröintejä. Kaikki päätökset koskien ehdotettua sulautumista tulee perustaa ainoastaan tietoihin, jotka sisältyvät Nordean varsinaisen yhtiökokouksen kutsuihin ja sulautumiseen liittyvään esitteeseen sekä itsenäiseen analyysiin näihin sisältyvistä tiedoista. Esitteessä on tarkempaa tietoa Nordea-konsernista sekä sulautumisesta. 

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, erityisesti tässä käsiteltävistä nettonykyarvoa koskevista arvioista. Tulevaisuutta koskevat lausumat voivat muuttua ja ne perustuvat esitteessä tarkemmin kuvattuihin lukuisiin oletuksiin ja päätelmiin.

Tiedot on annettu julkistettavaksi yllä mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä 16. helmikuuta 2018 kello 15.00 Suomen aikaa.

Read More &#8594

Nordea Henkivakuutus on finanssialan paras työpaikka

Nordea Henkivakuutus on valittu jälleen Suomen parhaimpien työpaikkojen joukkoon sekä samalla tutkimukseen osallistuneiden yritysten joukossa parhaaksi finanssialan työpaikaksi. Yhtiö sijoittui Great Place to Work Institute Finlandin tutkimuksessa keskisuurten yritysten sarjassa sijalle 13.

– Olemme valtavan iloisia tästä tuloksesta. Tänä vuonna 95 % työntekijöistämme arvioi tämän olevan kokonaisuudessaan todella hyvä työpaikka. Se on tulos, josta täytyy olla kiitollinen ja nöyrä. Henkilöstön sitoutuminen uudistamiseen ja uudistumiseen on ollut meille tärkeää koko matkan ajan, kertoo Nordea Henkivakuutuksen toimitusjohtaja Pekka Luukkanen.

Vuonna 2018 tutkimukseen osallistui yhteensä 156 organisaatiota, joka on hieman aiempaa enemmän. Nordea Henkivakuutus oli palkintosijoilla jo viime vuonna sijoittumalla keskisuurten yritysten sarjassa sijalle 27.Vuosittain tehtävän tutkimuksen sijoitus määräytyy sekä henkilökyselyn että kulttuuritutkimuksen avulla. Erityisesti tutkimuksessa mitataan luottamusta, uskottavuutta, kunnioitusta ja oikeudenmukaisuutta työpaikalla. Samalla kerätään tietoja mm. työyhteisön yhteishengestä.

– Me uskomme, että juuri työntekijäkokemuksesta tulee tulevaisuudessa yksi toiminnan kehittämisen edellyttämä kilpailuetu. Tämä on tärkeää erityisesti näinä aikoina, kun koko finanssiala elää suurta murrosta. Jatkamme määrätietoisesti kehittymistä entistäkin paremmaksi työpaikaksi ja vaalimme jatkossakin avointa kulttuuriamme, Luukkanen päättää.

Nordea Henkivakuutus on suomalainen henkivakuutusyhtiö ja osa vahvaa eurooppalaista finanssipalveluja tarjoavaa Nordea-konsernia. Se palvelee henkilö- ja yritysasiakkaitamme Nordea Pankin konttoreissa, asiakaspalvelussa ja verkkopankissa. 

Lisätietoja:
Pekka Luukkanen, toimitusjohtaja, Nordea Henkivakuutus, p. 050 420 0932
Satu Malkamäki, lehdistöpäällikkö, Nordea, p. 050 448 1182

Read More &#8594