Strejken i finansbranschen påverkar Nordeas tjänster i Finland – det är klokt att förbereda sig

UPPDATERAD 27.12.2017 kl. 15.35

Strejken i finansbranschen i Finland blir av på torsdag och fredag 28–29.12.2017.

Nordeas kundtjänst kommer att drabbas av personalbrist under strejken. Kunderna kan använda mobiltjänsterna, nätbanken och korten under strejken. Kontoren är stängda. Nordea Kundtjänst på numret 0200 3000 har kortare öppettider (kl. 9–17) och är underbemannad. 

Nordea Kundtjänst för privatkunder och Nordea Business Centre för företagskunder betjänar med begränsade öppettider och personal. Kunderna gör klokt i att förbereda sig för längre väntetider än normalt.

Vi strävar efter att säkerställa att kunderna kan använda nätbanken, mobiltjänsterna och korten också under strejken. Om du måste spärra ditt kort ring 020 333.

Utöver Otto-automaterna kan kontanter tas ut i de flesta K-butiker, R-kiosker och Tokmanni-butiker runt om i landet. Kontantinsättningar kan göras i TalletusOtto-automater.

Kunderna gör klokt i att avtala om att förflytta eventuella möten med banken (t.ex. bostadsaffärer). Om ett möte måste förflyttas kontaktar Nordea kunden på förhand.

Vi uppdaterar information om strejkens inverkan på nordea.fi och sociala medier (Facebook och Twitter). Läs mer om tjänsterna.

Vid eventuella tekniska störningar kan korrigeringsåtgärderna ta en längre tid än normalt.

Vi strävar efter att normalisera läget i kundtjänsten så småningom efter strejken. Kunderna gör klokt i att förbereda sig på längre väntetider direkt efter strejken.

Vi påminner kunderna också om att nätfiske kan förekomma under exceptionella omständigheter. Nordea kontaktar aldrig kunder för att fråga efter till exempel bankkoder eller betalkortsuppgifter.

Nordea beklagar eventuella besvär strejken kan orsaka kunderna.

Read More &#8594

Den eventuella strejken i finansbranschen påverkar Nordeas tjänster i Finland – det är klokt att förbereda sig

Det blev inga framsteg i medlingen av strejkhotet i finansbranschen den 20 december. Därför ska vi förbereda oss på att strejken som anmälts tidigare blir av på torsdag och fredag, dvs. 28–29.12.2017.

Om strejken blir av kommer Nordeas kundtjänst att drabbas av personalbrist. Därför är det klokt att sköta sina bankärenden i god tid före årsskiftet.

Nordea Kundtjänst för privatkunder och Nordea Business Centre för företagskunder betjänar med begränsade öppettider och personal. Kunderna gör klokt i att förbereda sig för längre väntetider än normalt.

Vi strävar efter att säkerställa att kunderna kan använda nätbanken, mobiltjänsterna och korten också under strejken. Om du måste spärra ditt kort ring 020 333.

Utöver Otto-automaterna kan kontanter tas ut i de flesta K-butiker, R-kiosker och Tokmanni-butiker runt om i landet. Kontantinsättningar kan göras i TalletusOtto-automater.

Kunderna gör klokt i att avtala om att förflytta eventuella möten med banken (t.ex. bostadsaffärer). Om ett möte måste förflyttas kontaktar Nordea kunden på förhand.

Kontoren är i regel stängda. Information om de kontor som håller öppet kommer att finnas på nordea.fi. Kontoren öppnas nästa gång 2.1.2018.

Vi uppdaterar information om den eventuella strejkens inverkan på nordea.fi och sociala medier (Facebook och Twitter). Läs mer om tjänsterna.

Vid eventuella tekniska störningar kan korrigeringsåtgärderna ta en längre tid än normalt.

Vi strävar efter att normalisera läget i kundtjänsten så småningom efter strejken. Kunderna gör klokt i att förbereda sig på längre väntetider direkt efter strejken.

Vi påminner kunderna också om att nätfiske kan förekomma under exceptionella omständigheter. Nordea kontaktar aldrig kunder för att fråga efter till exempel bankkoder eller betalkortsuppgifter.

Nordea beklagar eventuella besvär strejken kan orsaka kunderna.

Read More &#8594

Närmare information om Nordeas tjänster i Finland under strejken i finansbranschen

UPPDATERAD 27.12.2017 kl. 15.15

Strejken i finansbranschen i Finland blir av på torsdag och fredag 28–29.12.2017. Fackförbunden har även meddelat en ny strejk 4–5.1.2018.

Nordeas kundtjänst kommer att drabbas av personalbrist under strejken. Kunderna kan använda mobiltjänsterna, nätbanken och korten under strejken. Kontoren är stängda. Nordea Kundtjänst på numret 0200 3000 har kortare öppettider (kl. 9–17) och är underbemannad. 

Vi påminner kunderna också om att nätfiske kan förekomma under exceptionella omständigheter. Nordea kontaktar aldrig kunder för att fråga efter till exempel bankkoder eller betalkortsuppgifter.

Nedan har vi sammanställt närmare information om tjänsterna:

Tjänster för privatkunder

Vi strävar efter att trygga privatkundernas viktigaste tjänster, såsom nättjänster, kontantuttag i automater och kortbetalningar. Tjänsterna kan fungera långsammare och reparationer på grund av tekniska störningar kan ta längre tid än normalt.

Nordea Kundtjänst

 • Nordea Kundtjänst för privatkunder och Nordea Business Centre för företagskunder betjänar med begränsade öppettider och personal. Kunderna gör klokt i att förbereda sig för längre väntetider än normalt.

Nordea Finans kundtjänst

 • Telefontjänsten är stängd.
 • Kreditansökningar behandlas.
 • Kunderna har tillgång till normala nättjänster.

Nät- och mobilbanken och andra digitala tjänster

 • Under strejken strävar vi efter att säkerställa funktionen av nät- och mobilbanken samt andra digitala tjänster såsom kodappen.
 • Om det förekommer störningar i tjänsten kan reparationsåtgärderna ta mer tid än normalt.

Kontantautomater och TalletusOtto-automater

 • Kontantautomaterna i både Finland och utomlands fungerar som även under strejken.
 • Kontantinsättningar i TalletusOtto-automater fungerar under strejken.

Löner och pensioner

 • Vi strävar efter att betala lönerna och pensionerna normalt.

Betalkort

 • Betalkorten fungerar i butiker i både Finland och utomlands.
 • Korten kan användas för nätbetalningar.
 • Kortens årsförnyelser sköts. Om man blir tvungen att spärra ett kort, försenas nya kort som levereras via kontor, eftersom kontoren eventuellt är stängda. Nya kort kan inte heller hämtas eftersom kontoren är stängda.

Nordea Pay, ApplePay och Siirto

 • Betalapparna fungerar normalt under strejken.

Betalningstjänst och betalningsförmedling

 • Vi strävar efter att förmedla betalningar via de digitala kanalerna normalt.
 • Betalautomaterna utanför kontoren fungerar och kan användas av våra kunder.
 • E-fakturatjänsterna och nätbetalningarna (e-betalning) fungerar normalt.

Utlandsbetalningar

 • Vi strävar efter att förmedla utgående betalningar till och ankommande betalningar från utlandet.

Anmälan av förkomna kort och kortmissbruk

 • Spärrtjänsten för nätbankskoderna och betalkorten fungerar normalt på numret 020 333 också under strejken.

Skatter och betalningar av skattekaraktär

 • Skatter och betalningar av skattekaraktär ska betalas i tid trots strejken. Om kunden inte använder digitala tjänster uppmanas hen i brådskande fall betala skatten med hjälp av en annan tjänsteleverantör. Andra tjänsteleverantörer som håller öppet kan också ta emot betalningar.

Krediter

 • Amorteringar och räntor för lån som sköts automatiskt debiteras på förfallodagen.
 • De som använder nät- eller mobilbanken betalar låneräntorna och amorteringarna på vanligt sätt.
 • Låneräntor och amorteringar som betalas på kontor och som förfaller under strejken ska betalas omedelbart efter strejken.

Försäkringar

 • Försäkringspremier kan betalas i den mobila kanalen.
 • E-betalningar debiteras normalt.
 • Försäkringarna gäller under strejken även om betalningarna förfallit.

Identifieringstjänster i digitala kanaler

 • E-identifieringstjänsterna (Tupas-tjänsterna) fungerar.

Företagstjänster

Vi strävar efter att säkerställa de viktigaste tjänsterna till företagskunder, t.ex. elektroniska betalningstjänster och kortbetalning. Tjänsterna kan fungera långsammare och reparationer på grund av tekniska störningar kan ta längre tid än normalt.

Nordea Business Centre betjänar företagskunder begränsat på numret 0200 2525, och kunderna gör klokt i att förbereda sig för längre väntetider än normalt.

Förmedling av löner, pensioner och betalningar

 • Företagens digitala kanaler (nätbankerna och filöverföringen) fungerar, men det kan ta en längre tid än normalt att korrigera eventuella tekniska fel.
 • Av de mobila tjänsterna fungerar företagens mobilbank och kodapp normalt, men det kan ta en längre tid än normalt att korrigera eventuella tekniska fel.
 • De digitala tjänsterna kan tidvis vara långsamma på grund av strejken.
 • Betalningarna förmedlas mellan bankerna, men det kan förekomma dröjsmål i förmedlingen av ilgiron.
 • Elektroniskt lönematerial behandlas normalt.
 • E-fakturatjänsterna fungerar.
 • PATU-koderna förnyas automatiskt, men det går nödvändigtvis inte att beställa nya koder.
 • Det kan vara svårt för kunden att få stöd i eventuella störningssituationer.

Utlandsbetalningar

 • Vi strävar efter att förmedla utgående betalningar till och ankommande betalningar från utlandet normalt.  Det kan förekomma dröjsmål i förmedlingen av vissa betalningar.

Identifieringstjänster

 • E-identifieringstjänsterna (Tupas-tjänsterna) fungerar.

Betalkort och betalterminaltjänster

 • Betalterminaltjänsterna fungerar normalt men störningar kan förekomma.
 • Täckningsreserveringen fungerar.
 • Redovisning av kortbetalningar till säljföretagen fungerar.
 • Företagens betalkort fungerar i både Finland och utomlands.
 • Nets auktoriseringstjänst per telefon kan bli överbelastad och störningar kan förekomma i den automatiska auktoriseringen.
 • Inköp kan göras med debit- och credit-kort upp till auktoriseringsgränserna eller på säljföretagets eget ansvar, om auktoriseringen inte fungerar.
 • Betalkorten som Nordea har beviljat fungerar normalt, men det kan ta en längre tid än normalt att korrigera eventuella tekniska fel.

Penningförsörjnings- och kassaredovisningstjänster

 • Tömning av nattfack, redovisning av dagskassa i redovisningscentralerna och beställning av växelkassa i redovisningscentralerna fungerar normalt under strejken.

Värdepapperstjänster

 • Strejken inverkar inte på börsens verksamhet.
 • Clearingen av värdepapper kan vara fördröjd.
 • Dröjsmål kan förekomma vid handläggningen av uppdrag som getts via nätbanken.
 • Redovisningarna på värdeandelskontona kan genomföras.

Placeringsfonder

 • Dröjsmål kan förekomma i tecknings- och inlösenuppdrag. Störningar kan även förekomma i beräkningen av fondernas värde.
 • Uppdrag via nätbanken sköts, men dröjsmål kan förekomma i verkställandet av uppdragen.

Read More &#8594

Närmare information om Nordeas tjänster i Finland under den eventuella strejken i finansbranschen

Om den eventuella strejken i finansbranschen i Finland blir av drabbas Nordeas kundtjänst av personalbrist 28–29.12.2017. Vi strävar efter att säkerställa att kunderna kan använda nätbanken, mobiltjänsterna och korten också under strejken.

Vi påminner kunderna också om att nätfiske kan förekomma under exceptionella omständigheter. Nordea kontaktar aldrig kunder för att fråga efter till exempel bankkoder eller betalkortsuppgifter.

Nedan har vi sammanställt närmare information om tjänsterna:

Tjänster för privatkunder

Vi strävar efter att trygga privatkundernas viktigaste tjänster, såsom nättjänster, kontantuttag i automater och kortbetalningar. Tjänsterna kan fungera långsammare och reparationer på grund av tekniska störningar kan ta längre tid än normalt.

Nordea Kundtjänst

 • Nordea Kundtjänst för privatkunder och Nordea Business Centre för företagskunder betjänar med begränsade öppettider och personal. Kunderna gör klokt i att förbereda sig för längre väntetider än normalt.

Nordea Finans kundtjänst

 • Telefontjänsten är stängd.
 • Kreditansökningar behandlas.
 • Kunderna har tillgång till normala nättjänster.

Nät- och mobilbanken och andra digitala tjänster

 • Under strejken strävar vi efter att säkerställa funktionen av nät- och mobilbanken samt andra digitala tjänster såsom kodappen.
 • Om det förekommer störningar i tjänsten kan reparationsåtgärderna ta mer tid än normalt.

Kontantautomater och TalletusOtto-automater

 • Kontantautomaterna i både Finland och utomlands fungerar som även under strejken.
 • Kontantinsättningar i TalletusOtto-automater fungerar under strejken.

Löner och pensioner

 • Vi strävar efter att betala lönerna och pensionerna normalt.

Betalkort

 • Betalkorten fungerar i butiker i både Finland och utomlands.
 • Korten kan användas för nätbetalningar.
 • Kortens årsförnyelser sköts. Om man blir tvungen att spärra ett kort, försenas nya kort som levereras via kontor, eftersom kontoren eventuellt är stängda. Nya kort kan inte heller hämtas eftersom kontoren är stängda.

Nordea Pay, ApplePay och Siirto

 • Betalapparna fungerar normalt under strejken.

Betalningstjänst och betalningsförmedling

 • Vi strävar efter att förmedla betalningar via de digitala kanalerna normalt.
 • Betalautomaterna utanför kontoren fungerar och kan användas av våra kunder.
 • E-fakturatjänsterna och nätbetalningarna (e-betalning) fungerar normalt.

Utlandsbetalningar

 • Vi strävar efter att förmedla utgående betalningar till och ankommande betalningar från utlandet.

Anmälan av förkomna kort och kortmissbruk

 • Spärrtjänsten för nätbankskoderna och betalkorten fungerar normalt på numret 020 333 också under strejken.

Skatter och betalningar av skattekaraktär

 • Skatter och betalningar av skattekaraktär ska betalas i tid trots strejken. Om kunden inte använder digitala tjänster uppmanas hen i brådskande fall betala skatten med hjälp av en annan tjänsteleverantör. Andra tjänsteleverantörer som håller öppet kan också ta emot betalningar.

Krediter

 • Amorteringar och räntor för lån som sköts automatiskt debiteras på förfallodagen.
 • De som använder nät- eller mobilbanken betalar låneräntorna och amorteringarna på vanligt sätt.
 • Låneräntor och amorteringar som betalas på kontor och som förfaller under strejken ska betalas omedelbart efter strejken.

Försäkringar

 • Försäkringspremier kan betalas i den mobila kanalen.
 • E-betalningar debiteras normalt.
 • Försäkringarna gäller under strejken även om betalningarna förfallit.

Identifieringstjänster i digitala kanaler

 • E-identifieringstjänsterna (Tupas-tjänsterna) fungerar.

Företagstjänster

Vi strävar efter att säkerställa de viktigaste tjänsterna till företagskunder, t.ex. elektroniska betalningstjänster och kortbetalning. Tjänsterna kan fungera långsammare och reparationer på grund av tekniska störningar kan ta längre tid än normalt.

Nordea Business Centre betjänar företagskunder begränsat på numret 0200 2525, och kunderna gör klokt i att förbereda sig för längre väntetider än normalt.

Förmedling av löner, pensioner och betalningar

 • Företagens digitala kanaler (nätbankerna och filöverföringen) fungerar, men det kan ta en längre tid än normalt att korrigera eventuella tekniska fel.
 • Av de mobila tjänsterna fungerar företagens mobilbank och kodapp normalt, men det kan ta en längre tid än normalt att korrigera eventuella tekniska fel.
 • De digitala tjänsterna kan tidvis vara långsamma på grund av strejken.
 • Betalningarna förmedlas mellan bankerna, men det kan förekomma dröjsmål i förmedlingen av ilgiron.
 • Elektroniskt lönematerial behandlas normalt.
 • E-fakturatjänsterna fungerar.
 • PATU-koderna förnyas automatiskt, men det går nödvändigtvis inte att beställa nya koder.
 • Det kan vara svårt för kunden att få stöd i eventuella störningssituationer.

Utlandsbetalningar

 • Vi strävar efter att förmedla utgående betalningar till och ankommande betalningar från utlandet normalt.  Det kan förekomma dröjsmål i förmedlingen av vissa betalningar.

Identifieringstjänster

 • E-identifieringstjänsterna (Tupas-tjänsterna) fungerar.

Betalkort och betalterminaltjänster

 • Betalterminaltjänsterna fungerar normalt men störningar kan förekomma.
 • Täckningsreserveringen fungerar.
 • Redovisning av kortbetalningar till säljföretagen fungerar.
 • Företagens betalkort fungerar i både Finland och utomlands.
 • Nets auktoriseringstjänst per telefon kan bli överbelastad och störningar kan förekomma i den automatiska auktoriseringen.
 • Inköp kan göras med debit- och credit-kort upp till auktoriseringsgränserna eller på säljföretagets eget ansvar, om auktoriseringen inte fungerar.
 • Betalkorten som Nordea har beviljat fungerar normalt, men det kan ta en längre tid än normalt att korrigera eventuella tekniska fel.

Penningförsörjnings- och kassaredovisningstjänster

 • Tömning av nattfack, redovisning av dagskassa i redovisningscentralerna och beställning av växelkassa i redovisningscentralerna fungerar normalt under strejken.

Värdepapperstjänster

 • Strejken inverkar inte på börsens verksamhet.
 • Clearingen av värdepapper kan vara fördröjd.
 • Dröjsmål kan förekomma vid handläggningen av uppdrag som getts via nätbanken.
 • Redovisningarna på värdeandelskontona kan genomföras.

Placeringsfonder

 • Dröjsmål kan förekomma i tecknings- och inlösenuppdrag. Störningar kan även förekomma i beräkningen av fondernas värde.
 • Uppdrag via nätbanken sköts, men dröjsmål kan förekomma i verkställandet av uppdragen.

Read More &#8594

Rahoitusalan lakon vaikutukset Nordean palveluihin – asiakkaiden kannattaa varautua

UUTISTA PÄIVITETTY 27.12. klo 11.10

Rahoitusalan lakko vaikuttaa Nordean palveluihin torstaina ja perjantaina 28.-29.12.2017. Lakon vuoksi Nordean asiakaspalvelussa on henkilöstövajausta. 

Nordean 24/7-asiakaspalvelu numerossa 0200 3000 ja yritysten asiakaspalvelu Nordea Business Centre numerossa 0200 2121 palvelevat rajoitetuin palveluajoin kello 9-17 ja vajaalla miehityksellä. Asiakkaiden on hyvä varautua tavallista pidempiin jonoihin. Konttorit ovat kiinni ja seuraavan kerran auki 2.1.2018.

Verkkopankin, mobiilipalveluiden ja korttien toiminta pyritään varmistamaan myös lakon aikana. Mikäli joudut sulkemaan korttisi, soita numeroon 020 333.

Käteistä  rahaa voi tarvittaessa nostaa Otto-automaattien lisäksi suuresta osasta K-ruokakauppoja, R-kioskeista ja Tokmanni-myymälöistä ympäri maan. Käteistä rahaa voi tallettaa TalletusOtto-automaateilla.

Asiakkaiden kannattaa varautua pankin kanssa jo sovittujen tapaamisten siirtämiseen (esimerkiksi asuntokaupat). Mikäli tapaamisia joudutaan siirtämään, asiakkaaseen ollaan tällöin yhteydessä etukäteen Nordeasta.

Päivitämme mahdollisen lakon vaikutukset nordea.fi:llä sekä some-kanavissa (Facebook ja Twitter). Lue lisää palveluista täällä.

Mahdollisten teknisten häiriöiden sattuessa korjaustoimenpiteet voivat kestää tavallista pidempään.

Pyrimme palauttamaan asiakaspalvelun normaaliksi vähitellen lakon jälkeen. Asiakkaiden kannattaa varautua palveluruuhkiin välittömästi lakon jälkeen.

Muistutamme, että myös poikkeustilanteissa saattaa esiintyä tietojenkalastelua. Nordea ei koskaan ota asiakkaisiin yhteyttä kysyäkseen esimerkiksi tunnuslukuja tai maksukortin tietoja.

Nordea pahoittelee tilanteesta mahdollisesti asiakkaille aiheutuvaa haittaa.

Read More &#8594

Mahdollisen rahoitusalan lakon vaikutukset Nordean palveluihin – asiakkaiden kannattaa varautua

Rahoitusalan lakonuhan sovittelussa ei päästy 20.12.2017 eteenpäin. Sen vuoksi varaudumme aiemmin ilmoitetun lakon toteutumiseen torstaina ja perjantaina 28.-29.12.2017.

Lakko aiheuttaa toteutuessaan henkilöstövajausta Nordean asiakaspalveluun. Vuodenvaihteen pankkiasiat kannattaakin pyrkiä hoitamaan hyvissä ajoin.

Nordean 24/7-asiakaspalvelu sekä yritysten asiakaspalvelu Nordea Business Centre palvelevat rajoitetuin palveluajoin ja vajaalla miehityksellä. Asiakkaiden on hyvä varautua tavallista pidempiin jonoihin.

Verkkopankin, mobiilipalveluiden ja korttien toiminta pyritään varmistamaan myös lakon aikana. Mikäli joudut sulkemaan korttisi, soita numeroon 020 333.

Käteistä  rahaa voi tarvittaessa nostaa Otto-automaattien lisäksi suuresta osasta K-ruokakauppoja, R-kioskeista ja Tokmanni-myymälöistä ympäri maan. Käteistä rahaa voi tallettaa TalletusOtto-automaateissa.

Asiakkaiden kannattaa varautua pankin kanssa jo sovittujen tapaamisten siirtämiseen (esimerkiksi asuntokaupat). Mikäli tapaamisia joudutaan siirtämään, asiakkaaseen ollaan tällöin yhteydessä etukäteen Nordeasta.

Konttorit ovat pääsääntöisesti suljettu. Tulemme tiedottamaan avoinna olevista konttoreista nordea.fi:llä. Konttorit ovat seuraavan kerran auki 2.1.2018.

Päivitämme mahdollisen lakon vaikutukset nordea.fi:llä sekä some-kanavissa (Facebook ja Twitter). Lue lisää palveluista täällä.

Mahdollisten teknisten häiriöiden sattuessa, korjaustoimenpiteet voivat kestää tavallista pidempään.

Pyrimme palauttamaan asiakaspalvelun normaaliksi vähitellen lakon jälkeen. Asiakkaiden kannattaa varautua palveluruuhkiin välittömästi lakon jälkeen.

Muistutamme, että myös poikkeustilanteissa saattaa esiintyä tietojenkalastelua. Nordea ei koskaan ota asiakkaisiin yhteyttä kysyäkseen esimerkiksi tunnuslukuja tai maksukortin tietoja.

Nordea pahoittelee tilanteesta mahdollisesti asiakkaille aiheutuvaa haittaa.

Read More &#8594

Tarkempaa tietoa Nordean palveluista rahoitusalan lakon aikana

UUTISTA PÄIVITETTY 27.12. klo 11.15

Rahoitusalan lakko aiheuttaa henkilöstövajausta Nordean asiakaspalveluun 28.-29.12.2017. Verkkopankin, mobiilipalveluiden ja korttien toiminta pyritään varmistamaan myös lakon aikana.

Muistutamme, että myös poikkeustilanteissa saattaa esiintyä tietojenkalastelua. Nordea ei koskaan ota asiakkaisiin yhteyttä kysyäkseen esimerkiksi tunnuslukuja tai maksukortin tietoja.

Oheisesta listauksesta löydät tarkempaa tietoa palveluista:

Henkilöasiakkaan palvelut

Pyrimme turvaamaan henkilöasiakkaiden tärkeimmät palvelut, kuten verkkopalvelut, käteisautomaattinostot ja korttimaksamisen. Palveluissa saattaa kuitenkin esiintyä hitautta ja mahdollisten teknisten häiriöiden korjaus voi kestää tavallista kauemmin.

Asiakaspalvelut 24/7

 • Nordean 24/7-asiakaspalvelu numerossa 0200 3000 sekä yritysten asiakaspalvelu Nordea Business Centre numerossa 0200 2121 palvelevat rajoitetuin palveluajoin kello 9-17 ja vajaalla miehityksellä. Asiakkaiden on hyvä varautua tavallista pidempiin jonoihin.

Konttorit

 • Nordean konttorit ovat kiinni.

Nordea Rahoituksen asiakaspalvelu

 • Puhelinpalvelu on suljettu.
 • Luottohakemukset käsitellään.
 • Normaalit verkkopalvelut ovat asiakkaiden käytössä.

Verkko- ja mobiilipankki sekä muut digitaaliset palvelut

 • Lakon aikana verkkopankin ja mobiilipankin sekä muiden digitaalisten palveluiden, kuten tunnuslukusovelluksen, toiminta pyritään turvaamaan.
 • Mikäli palvelussa esiintyy häiriötä, voi niiden korjaustoimenpiteissä kestää tavanomaista pidempään.

Käteisautomaatit ja TalletusOtto- automaatit

 • Käteisautomaatit sekä kotimaassa että ulkomailla toimivat käteisen jakelupisteinä myös lakon aikana.
 • TalletusOtto-automaatit palvelevat käteisen talletuksessa lakon aikana.

Palkat ja eläkkeet

 • Palkat ja eläkkeet pyritään maksamaan asiakkaiden tileille normaalisti.

Maksukortit

 • Maksukortit toimivat kaupoissa sekä kotimaassa että ulkomailla.
 • Kortteja voi käyttää verkkomaksuissa.
 • Korttien vuosiuusinnat hoidetaan. Jos kortti joudutaan sulkemaan, konttoreiden kautta toimitettavat uudistetut kortit viivästyvät konttorien mahdollisen kiinniolon vuoksi. Uusia kortteja ei myöskään voi noutaa kiinniolevista konttoreista.

Nordea Pay, ApplePay ja Siirto

 • Maksuapplikaatiot palvelevat lakon aikana normaalisti.

Maksupalvelu ja maksujen välitys

 • Digitaalisissa kanavissa tehdyt maksut pyritään välittämään normaalisti.
 • Konttoreiden ulkopuolella olevat laskunmaksuautomaatit toimivat ja ovat asiakkaidemme käytettävissä.
 • e-laskupalvelut sekä verkkomaksut (e-maksu) toimivat normaalisti.

Ulkomaan maksut

 • Ulkomaille lähtevät ja ulkomailta saapuvat maksut pyritään välittämään.

Korttien katoamis- ja väärinkäyttöilmoitukset

 • Verkkopankkitunnusten ja maksukorttien sulkupalvelu (020 333) toimii myös lakon aikana.

Verot ja veroluonteiset maksut

 • Verot ja veroluonteiset maksut on maksettava lakosta huolimatta ajallaan. Mikäli asiakas ei käytä digitaalisia palveluja, häntä kehotetaan kiireellisissä tapauksissa maksamaan vero muun palveluntarjoajan avulla. Muut avoinna olevat palveluntarjoajat voivat myös vastaanottaa maksuja.

Luotot

 • Automaattisessa lainanhoitopalvelussa olevat lainan lyhennykset ja korot veloitetaan tileiltä eräpäivinä.
 • Verkko- tai mobiilipankkia käyttävät maksavat lainojen korot ja lyhennykset normaalilla tavalla.
 • Lakon aikana erääntyvät, konttoreissa maksettavat lainojen korot ja lyhennykset maksetaan välittömästi lakon jälkeen.

Vakuutukset

 • Vakuutusmaksut voi maksaa mobiilikanavassa.
 • E-maksut veloitetaan normaalisti.
 • Vakuutukset ovat lakon aikana voimassa maksujen erääntymisestä huolimatta.

Tunnistuspalvelut digitaalisssa kanavissa

 • e-tunnistepalvelut (Tupas-tunnistuspalvelut) toimivat.

Yritysten palvelut

Pyrimme turvaamaan yritysasiakkaiden tärkeimmät palvelut, kuten sähköiset maksupalvelut ja korttimaksamisen. Palveluissa saattaa kuitenkin esiintyä hitautta ja mahdollisten teknisten häiriöiden korjaus voi kestää tavallista kauemmin.

Yritysten asiakaspalvelu Nordea Business Centre palvelee numerossa 0200 2121 rajoitetusti ja asiakkaiden on hyvä varautua tavallista pidempiin jonoihin.

Palkkojen, eläkkeiden ja maksujen välitys

 • Yritysten sähköiset asiointikanavat (verkkopankit ja eräsiirrot) toimivat, mutta mahdollisten teknisten häiriöiden korjaaminen voi kestää tavallista kauemmin.
 • Mobiilipalveluista yrityksen mobiilipankki ja tunnuslukusovellus toimivat normaalisti, mutta mahdollisten teknisten häiriöiden korjaaminen voi kestää tavallista kauemmin.
 • Sähköisissä palveluissamme saattaa esiintyä työnseisauksen aikana ajoittain hitautta.
 • Maksut välittyvät pankkien välillä, mutta pikasiirtojen välittämisessä saattaa olla viiveitä.
 • Konekielisesti toimitetut palkka-aineistot käsitellään normaalisti.
 • E-laskupalvelut toimivat.
 • PATU-tunnukset uusitaan automaattisesti, mutta uusien tunnusten tilaaminen ei välttämättä onnistu.
 • Asiakkaan voi olla vaikea saada tukea mahdollisissa häiriötilanteissa.

Ulkomaan maksut

 • Ulkomaille lähtevät ja ulkomailta saapuvat maksut pyritään välittämään normaalisti.  Joidenkin maksujen välittämisessä saattaa olla viiveitä.

Tunnistuspalvelut

 • E-tunnistepalvelut (Tupas-tunnistuspalvelut) toimivat.

Maksukortit ja maksupäätepalvelut

 • Maksupäätepalvelut toimivat normaalisti, mutta niissä voi olla häiriöitä.
 • Katevarmennus toimii.
 • Korttimaksujen tilitys kauppiaille toimii.
 • Yritysten maksukortit toimivat sekä kotimaassa että ulkomailla.
 • Netsin varmennuspalvelu puhelimitse saattaa ruuhkautua ja automaattisessa varmennuksessa saattaa esiintyä häiriöitä.
 • Debit- ja credit -korteilla voidaan tehdä ostoksia varmennusrajoihin saakka tai kauppiaan omalla riskillä, jos varmennusta ei saada tehtyä.
 • Nordean myöntämät maksukortit toimivat normaalisti, mutta mahdollisten teknisten häiriöiden korjaaminen voi kestää tavallista kauemmin.

Rahahuolto- ja laskentakeskuspalvelut

 • Yösäilöjen tyhjennykset, päiväkassatilitysten laskenta laskentakeskuksissa ja vaihtorahojen tilaus laskentakeskuksista toimivat työnseisauksen aikana normaalisti.

Arvopaperipalvelut

 • Lakolla ei ole vaikutusta pörssin toimintaan.
 • Selvitystoiminnassa voi olla viiveitä.
 • Verkkopankin kautta annettujen toimeksiantojen käsittelyssä saattaa esiintyä viiveitä.
 • Kirjaukset arvo-osuustileille onnistuvat.

Sijoitusrahastot

 • Merkintä- ja lunastustoimeksiantojen hoidossa voi esiintyä viiveitä. Myös rahastojen arvon laskennassa voi olla häiriöitä.
 • Verkkopankin kautta tehdyt toimeksiannot hoidetaan, mutta käsittelyssä saattaa esiintyä viiveitä.

Read More &#8594