Verkkoyhtiö Ericsson irtisanoo yli 50

Verkkoyhtiö Ericssonin yt-neuvottelut ovat päättyneet, ja 51 ihmistä irtisanotaan. Neuvottelujen alussa arvioitiin, että enimmillään 80 työntekijää joutuu lähtemään. Irtisanomiset liittyvät maaliskuiseen strategiaan, jonka tavoitteena on markkina- ja teknologiajohtajuus sekä entistä parempi toimivuus nykymarkkinoilla. Kesällä Ericsson ilmoitti pyrkivänsä kymmenen miljardin Ruotsin kruunun säästöihin ensi vuoden puoliväliin mennessä. Ericsson työllistää Suomessa noin 800 ihmistä, joista valtaosa tekee […]

Read More &#8594

Neste Singapore täytti 10 vuotta

Neste teki marraskuussa 2007 kaikkien aikojen suurimman investointinsa uusiutuvien tuotteiden jalostukseen. Uuden jalostamon paikaksi valittiin Singapore, jossa itse jalostamo otettiin käyttöön kolme vuotta myöhemmin marraskuussa 2010. Kyseessä on maailman suurin uusiutuvan dieselin jalostamo.

Read More &#8594

Nordea on päättänyt vastata itse MiFID II -direktiivin sääntelemistä rahastojen tutkimuskuluista

Nordea on päättänyt vastata itse rahastojen ulkopuoliseen tutkimukseen liittyvistä kuluista, kun MiFID II -direktiivi tulee voimaan 3.1.2018. Tämä tarkoittaa, että ulkopuolisen tutkimuksen kulut eivät pienennä asiakkaidemme rahastotuottoja.

– Kun rahastoidemme salkunhoitoon liittyvien ulkopuolisten ja sisäisten analyysien kulut käsitellään samalla tavalla, toimintamme on läpinäkyvää asiakkaille, mikä helpottaa heidän sijoituspäätöksiään. Tämä menettely vastaa mielestämme MiFID II -direktiivin tarkoitusta, jota kannatamme vahvasti, Nordea Fundsin rahastojohtaja Hanna Porkka sanoo.

MiFID II -direktiivin tavoitteena on muun muassa lisätä rahoitusmarkkinoiden läpinäkyvyyttä ja sijoituspalveluiden vertailtavuutta. Varainhoitajien on eriteltävä kulut, jotka liittyvät salkunhoidossa käytettävään tutkimukseen, kuten analyyseihin. Varainhoitaja voi päättää, vastaako se kuluista itse vai siirtääkö kulut asiakkaiden maksettaviksi osana rahastoista perättäviä kuluja. Tällä hetkellä ulkopuoliset tutkimuskulut ovat osa Nordean rahastojen maksamia toimeksiantokuluja ja välityspalkkioita.

Read More &#8594