Uusi Nordea Ventures investoi fintech-yrityksiin

Nordea on perustanut Nordea Ventures -yhtiön, joka tekee strategisia investointeja fintech-alan startup-yrityksiin. Tämä tukee Nordean strategiaa, jonka päämääränä on aidosti ketterä digitaalinen pankki.

– Haluamme ottaa aktiivisen roolin finanssialan uusien tekniikoiden kehittämisessä jo varhaisessa vaiheessa. Tarkoituksena ei ole pelkästään tarjota pääomaa, vaan myös olla mukana startup-yritysten toiminnassa ja jakaa omaa osaamistamme. Tästä hyötyvät sekä Nordea että yritykset, joihin investoimme. Kaikkein suurimman hyödyn saavat kuitenkin asiakkaamme, Nordean konsernijohtaja Casper von Koskull sanoo.

Vastatakseen asiakkaiden muuttuviin odotuksiin Nordea on jo tähänkin saakka tehnyt yhteistyötä fintech-yritysten kanssa ja investoinut niihin. Näin uusia ratkaisuja on voitu kehittää nopeammin kuin mihin Nordea yksin olisi pystynyt. Nordea Venturesin ansiosta uusia innovatiivisia tuotteita ja palveluja voidaan tuoda pankin 10 miljoonan henkilöasiakkaan ja 540 000 yritysasiakkaan käyttöön entistäkin nopeammin.

– Meidän on oltava siellä, missä innovaatioita tehdään. Siksi olemme jo tähänkin asti toimineet aktiivisessa yhteistyössä fintech-yritysten kanssa. Nordea Venturesin perustaminen on luonteva askel eteenpäin. Sen avulla voimme toimia aktiivisesti koko rahoitusalan ekosysteemissä ja tukea sitä, Nordean Chief Digital Officer Ewan MacLeod sanoo.

Nordea Ventures keskittyy investointeihin, jotka luovat strategista arvoa molemmille osapuolille, mahdollistavat skaalautuvat liiketoimintamallit ja tuottavat ainutlaatuisia ratkaisuja. Investointeja tehdään pääasiassa, mutta ei ainoastaan, yrityksiin, joiden toiminta suuntautuu Pohjoismaihin. Investointien määrä ja koko vaihtelee sen mukaan, millaisia tavoitteita Nordealla on innovaatioiden tukemisessa ja edistämisessä tarjontansa vahvistamiseksi.

Esimerkki fintech-yrityksestä, johon Nordea on jo investoinut, on Tink. Tink on ruotsalainen raha-asioiden seurantasovellus, jonka avulla asiakkaat saavat käsityksen rahankäytöstään ja sen muutoksista. Sovellus tekee mobiilipankin käytöstä Nordean asiakkaille entistä miellyttävämmän kokemuksen ja päivittäisten pankkiasioiden hoito helpottuu.

Nordea toimii aktiivisessa yhteistyössä kaikkien niiden yritysten kanssa, joihin investointeja tehdään. Nordea on valmis sitoutumaan pitkäaikaiseen omistukseen ja sen kokeneet johtajat toimivat startupien sponsoreina.

Lisätietoja:
Ewan MacLeod, Chief Digital Officer, +45 21 19 95 40
Satu Malkamäki, konserniviestintä, 09 4245 1006

Read More &#8594

Taimerin taloudenhallintapalvelut Nordean yritysasiakkaiden arkea helpottamaan

Nordea on valinnut suomalaisen Taimerin yhteistyökumppanikseen täydentämään yritysasiakkailleen tarjoamaansa tuoteportfoliota.

Taimer tuo ratkaisun pirstaloituun taloudenhallintaan, joka on ongelma useissa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Sen sijaan, että käytettäisiin monia eri työkaluja, jotka eivät ole integroituja toisiinsa, monet toiminnot voidaan keskittää Taimeriin. Taimer syntyi käytännön lähtökohdista, perustajiensa Eero Saarisen ja Fredi Palmgrenin huomaamien omien ja pienyritysten tarpeiden pohjalta.

– Taimer on yksi ensimmäisistä taloudenhallinnan palveluista joita tuomme asiakkaidemme käyttöön yhteistyössä kumppanimme kanssa pohjoismaisesti. Haluamme helpottaa tällä yhteistyöllä erityisesti pienyritysasiakkaidemme arkea sekä vahvistaa suhdettamme heihin. Uskomme vahvasti heidän hyötyvän Taimerin ja Nordean yhteistyöstä. Käynnissä on myös tulevia kehityshankkeita, joiden tuloksista kerrotaan myöhemmin, sanoo johtaja Sampsa Laine, joka vastaa Nordealla pk-yritysten digitaalisista palveluista.

Yhteistyö Taimerin kanssa on hyvä esimerkki Nordean tavasta luoda kumppanuuksia muiden yritysten kanssa ja tuoda parhaat digitaaliset palvelut nopeasti asiakkaidensa käyttöön.

Tavoitteena luoda yksi integroitu palvelukokonaisuus pk-yrityksille

Taimer tuottaa uuden kiinnostavan osan Nordean yritysasiakkaiden kokonaistalouden hallintapalveluihin. Pankin tavoitteena on integroida yhdeksi kokonaisuudeksi lukuisia yritysten hallintaa helpottavia, laskutukseen liittyviä toimintoja, kuten e-laskujen lähetyksen, myyntilaskujen automaattisen kuittauksen ja laskurahoituksen.

– Taimer on Nordealle mielenkiintoinen myös siksi, että se on pankkien lisäksi integroitu lukuisiin taloushallinnon ohjelmiin. Luomme ja tarjoamme yrityksille uudenlaisen, saumattoman tavan johtaa ja hallita yrityksen kaikkia tärkeimpiä toimintoja joustavasti keskitetyn palvelukokonaisuuden avulla, Laine jatkaa.

Viiden toimintavuotensa aikana Taimer on kasvanut vauhdilla, orgaanisesti ilman sijoittajia. Taimerilla on jo tuhansia maksavia käyttäjiä.

– Monessa maassa toimivana pankkina Nordea on erittäin merkityksellinen uusi kumppani Taimerille. Nordea tuo meidät yli 500 000 pk-yrityksen saataville Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhteistyö Nordean kanssa vauhdittaa digitaalisten lisäarvopalveluiden kansainvälistymistä ja skaalautumista. Tulemme tekemään tiiviisti yhteistyötä ja edistämään palveluidemme loppukäyttäjien mahdollisuuksia tehostaa toimintaansa, säästää aikaa ja lopulta myös rahaa, lupaa Taimerin operatiivinen johtaja ja osakas Fredi Palmgren.

Sekä Nordea että Taimer ovat esillä ja tavattavissa myös pian käsillä olevassa Slush Helsinki -tapahtumassa.

– Taimer julkaisee Slushissa kaksi uutta pienyrittäjille suunnattua versiota: Starter-ilmaisversion ja pienten tiimien Team-version. Näillä uusilla versioilla lähdemme valloittamaan maailmaa, ja yhteistyössä Nordean kanssa saavutamme kaikki Pohjoismaat, täydentää toimitusjohtaja ja osakas Eero Saarinen

Lue lisää Taimerin lehdistötiedotteesta ja Taimerin verkkosivuilta.

Read More &#8594

Nordean Funds Magazine palkittiin vahvana luottamuksen rakentajana

Nordea Funds Magazine on saanut ProComin Oma Media 2017 -kilpailussa kunniamaininnan vahvana luottamuksen rakentajana. Nordean rahastojen julkaiseman Funds Magazine –verkkolehden tavoitteena on tarjota monipuolisia näkökulmia rahastosäästämiseen ja –sijoittamiseen. Teemoja käsitellään ajankohtaisten tapahtumien ja kestävän kehityksen näkökulmasta.

Kilpailussa yritysten omia medioita arvioitiin sekä journalistisen että visuaalisen sisällön, konseptin, tarinallisuuden ja käytettävyyden näkökulmasta. Tuomaristo kiitteli arviossaan Funds Magazinea muun muassa monipuolisesta ja – muotoisesta sisällöstä, artikkelien ja kerronnan korkeasta laadusta sekä laadukkaasta käyttökokemuksesta.

– Olemme saamastamme tunnustuksesta todella iloisia. Funds Magazinen tarinoiden avulla olemme halunneet tarjota asiakkaillemme mahdollisuuden nähdä itse, miten ja millaisten arvojen pohjalta rahastojamme hoidetaan. Erityisenä onnistumisena koemme, että olemme viestinnän ammattilaisten mukaan onnistuneet viestimään rahastoista ymmärrettävästi, yllättävästi ja tehokkaasti sekä välittämään lukijalle ydinarvomme vastuullisuuden, iloitsee Outi Rönnqvist Nordean rahastoyhtiöstä.

Procom toteaa arviossaan: ”Tästä mediasta jää sopiva fiilis: sisältöä ja kategorioita on riittävästi, eikä tietoähkyä tule. Juttutyypit ovat haastatteluja ja asiantuntijoiden kirjoittamia artikkeleita, lisäksi on videoita. Olennainen korostuu – rahastotietämyksen lisäksi se, että vastuullisuus on ydinarvo. Kiitämme heittäytymistä, tarinallisuutta ja verkkosivun elokuvallisuutta. Lisäksi näitä sivuja katsoessa tuomari miettii: Hitsi, olisivatko nämä oikeasti tosissaan tämän ilmastonmuutoksen torjunnan kanssa, eivätkä vain hyvistele? Tuomari toivoo, että ehkä ovat. Se on kaunista.”

ProCom ja OmaMedia: ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry on yhteiskunnallisesti vaikuttava viestinnän ammattilaisten järjestö. Oma Media kilpailuun osallistui yhteensä 34 mediaa, joista 28 kuului sidosryhmämedioiden kategoriaan ja 6 omassa luokassaan kilpailleisiin henkilöstömedioihin. Parhaana sidosryhmämediana palkittiin tänä vuonna Sitra.

Read More &#8594