Kiinteistöveroprosenttien ylärajoihin korotuksia

Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti vahvistaa kiinteistöverolain muutokset, jotka koskevat kiinteistöveroprosenttien ylärajoja. Kunnat päättävät soveltamiensa kiinteistöveroprosenttien suuruudesta lain määrittämien vaihteluvälien rajoissa. Vaihteluvälien ylärajat muuttuvat seuraavasti: yleinen kiinteistöveroprosentti: 0,93–2,00 prosenttia (tänä vuonna 0,93–1,80 prosenttia) vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti: 0,41–1,00 prosenttia (tänä vuonna 0,41–0,90 prosenttia) muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti: 0,93–2,00 prosenttia (tänä vuonna 0,93–1,80 prosenttia). Hallitus esitti […]

Read More &#8594

Hallitus tukee Euroopan finanssivalvontajärjestelmän tarkistamista

Hallitus suhtautuu yleisesti myönteisesti EU:n komission ehdotuksiin Euroopan finanssivalvontajärjestelmän vahvistamisesta. EU-tason valvontaa on perusteltua kehittää rajat ylittävissä tilanteissa. Sen sijaan kuluttajatuotteiden valvonta voi olla hyvä säilyttää kansallisilla viranomaisilla. EU:n komissio julkisti 20. syyskuuta ehdotuksen siitä, miten Euroopan rahoitusmarkkinoiden valvontaa pitäisi vahvistaa. Ehdotus lujittaisi Euroopan valvontaviranomaisten ja järjestelmäriskikomitean asemaa. Hallitus suhtautuu yleisesti myönteisesti ja rakentavasti Euroopan […]

Read More &#8594